Ενότητα 2: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων πρακτικών δραστηριοτήτων

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του έργου Agricharisma στοχεύει στη διερεύνηση πτυχών των αγροτικών νεοφυών επιχειρήσεων από την αρχή της ίδρυσής τους μέχρι τη δραστηριοποίησή τους, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία. Στο δεύτερο μάθημα, θα επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στον τομέα της αγροεπιχειρηματικότητα.

Σχεδιάγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή
 • Δεξιότητες εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Ικανότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Στρατηγικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας
Free
Free access this course

Course Curriculum

Εισαγωγή

 • Πρόλογος
 • Αγροεπιχειρηματικότητα – τι είναι;
 • Ήπιες δεξιότητες; Τις έχετε ξανά ακούσει;
 • Soft Skills
  00:00
 • Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος
 • Πόροι
 • Σύντομο κουίζ: Τι γνωρίζετε για την αγροεπιχειρηματικότητα και τις ήπιες δεξιότητες;
 • Επεξήγηση απαντήσεων του κουίζ

Δεξιότητες αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών

Ικανότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων

Στρατηγικές δεξιότητες

Δεξιότητες συνεργασίας

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.