Πηγες

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Μια πλατφόρμα για νέους αγρο-επιχειρηματίες
  • Ένα ηλεκτρονικό μάθημα που αποτελείται από δύο ενότητες:
   • Ενότητα 1: Βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας μιας ισχυρής ιδρυτικής ομάδας
   • Ενότητα 2: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων πρακτικών δραστηριοτήτων
  • Ένα διαδικτυακό σοβαρό παιχνίδι
  • Εναν οδηγό για τους εκπαιδευτές 

Ένα ηλεκτρονικό μάθημα που αποτελείται από δύο ενότητε

Module 1

Βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας μιας ισχυρής ιδρυτικής ομάδας

Ενότητα 2

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την αγρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων πρακτικών δραστηριοτήτων

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.