Αξιολόγηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων στην αγροεπιχειρηματικότητα

Εργαλεία και πόροι για τη στήριξη της ανάδυσης νέων επιχειρηματιών στον γεωργικό τομέα

Κατεβάστε το φυλλάδιο

Πηγες

Two e-course modules

Module 1

Βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας μιας ισχυρής ιδρυτικής ομάδας

Module 2

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Εταίροι

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκεμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
Το έργο: 2020-3-FR02-KA205-018354

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.