Ocena i rozwój umiejętności w zakresie agro-przedsiębiorczości wśród młodzieży

Opracowujemy narzędzia i materiały, które pozwolą wesprzeć start młodych przedsiębiorców w
sektorze rolniczym.

Pobierz ulotkę

Tworzymy następujące materiały:

Kurs składający się z dwóch modułów

Moduł 1

Kluczowe umiejętności i cechy osobowości silnego początkującego zespołu

Moduł 2

Rozwój umiejętności miękkich przydatnych w agro-przedsiębiorczości dzięki innowacyjnym zajęciom praktycznym

Partnerzy

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 2020-3-FR02-KA205-018354

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.