Ocena i rozwój umiejętności w zakresie agro-przedsiębiorczości wśród młodzieży

Narzędzia i zasoby wspierające powstawanie młodych przedsiębiorców w sektorze rolniczym

Pobierz ulotkę

Materiały:

Kurs składający się z dwóch modułów

Moduł 1

Kluczowe umiejętności i cechy osobowości silnego początkującego zespołu

Moduł 2

Rozwój umiejętności miękkich przydatnych w agro-przedsiębiorczości dzięki innowacyjnym zajęciom praktycznym

Partnerzy

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Numer projektu: 2020-3-FR02-KA205-018354

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.