Czym jest AgriCharisma?

Projekt AgriCharisma zwraca uwagę na umiejętności związane z ZESPOŁEM, które są niezbędne do odniesienia sukcesu nowego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze rolniczym. Stworzenie zespołu, którego członkowie będą wzajemnie uzupełniać się umiejętnościami, kompetencjami i rolami jest kluczowe, jeśli myśli się o rozpoczęciu własnej działalności. Dlatego też AgriCharisma kładzie nacisk na rozwój narzędzi takich jak platforma e-learningowa i gra o tematyce związanej z agro-przedsiębiorczością, które umożliwią młodym ludziom ocenę i rozwój umiejętności, zwiększenie ich kompetencji i stworzenie skutecznych zespołów gotowych do pracy w agro-przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom dokonania analizy swoich umiejętności i refleksji nad cechami osobowości, które mogą odegrać kluczową w zakładaniu zespołu przygotowanego do działania w agro-startupach. Ponadto będą oni lepiej przygotowani do wyzwań związanych z agro-przedsiębiorczością. Stanie się to możliwe dzięki rozwojowi umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i powiązanym z tą dziedziną narzędziom do oceny postępów (testy umiejętności i kompetencji).

Cele

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 18-30 lat, zwłaszcza mieszkających na obszarach wiejskich. Pomogą w tym innowacyjne narzędzia edukacyjne o tematyce związanej z agro-przedsiębiorczością dedykowane trenerom i wychowawcom młodzieży, doradcom zawodowym, centrom młodzieżowym a także specjalistycznym wydziałom uniwersyteckim. 

Rezultaty

Rezultatami projektu są:

  • Agricharisma platforma dla młodych agroprzedsiębiorców;
  • AgriCharisma Cyfrowa gra umożliwiająca ocenę cech osobowości w odniesienu do agro-przedsiębiorczości;
  • E-kurs o temacie “Kluczowe umiejętności i cechy osobowości członków początkującego zespołu”;
  • E-kurs o temacie “Rozwój umiejętności miękkich przydatnych w agro-przedsiębiorczości”;
  • Przewodnik dla trenerów młodzieży i wychowawców, zawierający informacje na temat możliwości wdrożenia innowacyjnych narzędzi i metod prezentowanych w projekcie Agri-Charisma.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.