Τι είναι το “AgriCharisma”;

Το έργο AgriCharisma θέλει να τονίσει τις δεξιότητες που διακατέχουν μία ομάδα οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία μιας νέας επιχείρησης, ιδίως στον αγροτικό τομέα. Η δημιουργία μιας ομάδας με συμπληρωματικές δεξιότητες, ικανότητες και ρόλους πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας. Επομένως, το AgriCharisma δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων, όπως για παράδειγμα μία διαδικτυακή πλατφόρμα όπου περιέχει ένα ηλεκτρονικής μορφής μάθημα και ένα παιχνίδι για την προσέγγιση των νέων που ενδιαφέρονται για την αγροτική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να δημιουργήσουν αποτελεσματικές ομάδες για αγροτικές startups. 

Ο στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να προβληματιστούν σχετικά με τις δεξιότητές τους και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους για να προσδιορίσουν ποιον ρόλο μπορούν να παίξουν στη δημιουργία μιας αγροτικής συνεταιρικής επιχείρησης. Αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη κατάλληλων ομάδων για συγκεκριμένες ιδέες. Επιπλέον, θα είναι καλύτερα καταρτισμένοι για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στον κόσμος της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω εξειδικευμένης ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συναφών εργαλείων για την αξιολόγηση της προόδου τους (δοκιμές δεξιοτήτων και ικανοτήτων).

Ο στόχος του έργου

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων ηλικίας 18-30, ιδίως εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, στοχεύοντας σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς για νέους, συμβούλους καθοδήγησης, κέντρα νεολαίας, πανεπιστημιακά τμήματα σε σχετικούς τομείς παρέχοντάς τους καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους για την προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας. 

Τα αποτελέσματα του έργου

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Μία πλατφόρμα Δικτύωσης AgriCharisma για νέους αγρο-επιχειρηματίες
  • Ένα ψηφιακό παιχνίδι AgriCharisma για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας σχετικά με την Αγροτική επιχειρηματικότητα
  • Ένα ηλεκτρονικό μάθημα με θέμα «Βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας μιας ισχυρής ιδρυτικής ομάδας»·
  • Ένα ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων στην αγροτική επιχειρηματικότητα»·
  • Ένα οδηγό για εκπαιδευτές σχετικό με τον τρόπο εφαρμογής των πιο πάνω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων του AgriCharisma στα μαθήματά τους.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.