INFORMACJE PRAWNE I OCHRONA DANYCH

PUBLIKACJA STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa www.agricharisma.eu (zwana dalej “Stroną”) jest publikowana przez firmę:
YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lille, Francja
info [at] yuzupulse.eu
RCS Lille Métropole 838 235 034

“AGRI-CHARISMA: ocena i rozwój umiejętności młodzieży w zakresie agroprzedsiębiorczości” (2020-3-FR02-KA205-018354) to projekt Erasmus+ KA2 stworzony przez kilku partnerów europejskich. Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.  

TWORZENIE ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Dyrektor ds. publikacji i zarządzania treścią strony internetowej:
Alice Godayol

YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lille, Francja
info [at] yuzupulse.eu
RCS Lille Métropole 838 235 034
 

OBSŁUGA STRONY

Strona jest obsługiwana przez:
OVH – SAS o kapitale zakładowym w wysokości 10 069 020 €
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, Francja
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z
NR TVA: FR 22 424 761 419
 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie treści są rozpowszechniane na licencji Creative Commons: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0
O ile nie określono inaczej, użytkownik ma prawo do:
Udostępniać – kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie
Adaptować – przerabiać, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału.
Licencjodawca nie może cofnąć tych swobód tak długo, jak długo przestrzegasz warunków licencji.
Zgodnie z następującymi warunkami:
Uznanie autorstwa – Użytkownik musi udzielić odpowiedniego zezwolenia, podać link do licencji oraz wskazać, czy dokonano zmian. Może tego dokonać w dowolny uzasadniony sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twój użytek.
NonCommercial – Nie wolno wykorzystywać materiału do celów komercyjnych.
ShareAlike – Jeżeli zostania dokonana przeróbka, przekształcenie lub rozbudowa materiału, wówczas należy rozpowszechniać swój wkład na tej samej licencji co oryginał.
 

HIPERLINKI

Serwis może zawierać hiperłącza, które prowadzą do innych stron internetowych, publikowanych i zarządzanych przez osoby trzecie, nie przez Wydawcę. Wydawca nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności, jeśli te strony internetowe osób trzecich nie są zgodne z przepisami prawa. Zamieszczenie hiperłącza do Witryny wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 

GROMADZENIE DANYCH

Informacje zbierane na Stronie są wykorzystywane przez Wydawcę głównie do zarządzania relacjami z użytkownikami Strony. Anonimowe statystyki użytkowania są przesyłane do władz europejskich. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu, kwestionowania, modyfikowania i usuwania informacji dotyczących jego osoby, kontaktując się z Wydawcą za pośrednictwem Witryny lub pocztą elektroniczną na adres info [at] yuzupulse.eu.

Zebrane informacje mogą być przekazywane innym członkom konsorcjum. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przekazaniu informacji, wyrażając swój sprzeciw poprzez wyżej wymieniony kanał kontaktowy. W przypadku naruszenia przepisów prawnych lub ustawowych, informacje te mogą zostać przekazane organom prawnym na wyraźne i uzasadnione żądanie. Jeżeli podanie niektórych danych jest niezbędne do uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności serwisu, Wydawca wskaże ich obowiązkowy charakter na etapie wprowadzania informacji.

W razie wątpliwości, jeżeli Wydawca nie będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie, możesz skontaktować się z CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil).
 

COOKIES

Ta strona używa różnych plików cookie w celu poprawy interaktywności strony i naszych usług. Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania tej strony internetowej: te pliki cookie umożliwiają optymalne funkcjonowanie strony. Możesz się im sprzeciwić i usunąć je za pomocą ustawień przeglądarki, jednak Twój komfort użytkowania może ulec pogorszeniu.
 
Nazwa pliku cookie Cel Czas przechowywania
CookiePreferences-agricharisma.eu Zapamiętaj swoje preferencje dotyczące plików cookie 12 miesięcy
Pll-language Zapamiętaj język, który wybrano dla tej strony 12 miesięcy
 
Funkcje te wykorzystują pliki cookie stron trzecich, umieszczane bezpośrednio przez te serwisy. Podczas pierwszej wizyty na speakerprokect.eu, baner preferencji plików cookie informuje o obecności tych plików i zachęca do zaznaczenia swojego wyboru. Pliki te są zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik je zaakceptuje. Użytkownik może w każdej chwili poinformować się i ustawić pliki cookie tak, aby je akceptował lub odrzucał, przechodząc do banera “Preferencje dotyczące plików cookie” znajdującego się na dole każdej strony witryny. Możesz wskazać swoje preferencje globalnie dla całej witryny.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.