ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WEBSITE PUBLICATION

Ο ιστότοπος www.agricharisma.eu (hereinafter “the Website”) δημοσιεύτηκε από την ακόλουθη εταιρεία:
YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lille, France
info [at] yuzupulse.eu
RCS Lille Métropole 838 235 034

“AGRI-CHARISMA: assessing and developing youth skills in agro-entrepreneurship” (2020-3-FR02-KA205-018354) είναι ένα Erasmus+ KA2 έργο που δημιουργήθηκε από διάφορους Ευρωπαικούς εταίρους. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ WEBSITE

Director of publication and content manager for the Website: Διευθυντής εκδόσεων και διαχειριστής περιεχομένου για τον ιστότοπο:
Alice Godayol
YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lille, France
info [at] yuzupulse.eu
RCS Lille Métropole 838 235 034
 

WEB HOST

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από: OVH – SAS θα μοιράσει το κεφάλαιο των 10 069 020 €
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, France
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z
N° TVA: FR 22 424 761 419  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

All contents are distributed under Creative Commons License: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International CC BY-NC-SA 4.0 Unless specified otherwise, you are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.  

HYPERLINKS

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δημοσιεύονται και διαχειρίζονται από τρίτους, όχι από τον Εκδότη. Ο Εκδότης δεν φέρει καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σε περίπτωση που οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων δεν συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Οι υπερσύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο απαιτούν προηγούμενη γραπτή άδεια από τον Εκδότη.  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον Εκδότη για τη διαχείριση των σχέσεων με τη χρήση του Ιστότοπου. Ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης αποστέλλονται στις ευρωπαϊκές αρχές. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, αμφισβήτησης, τροποποίησης και διαγραφής των πληροφοριών που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τον Εκδότη, είτε μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info [at] yuzupulse.eu

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να διαβιβαστούν στα άλλα μέλη της κοινοπραξίας. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη διαβίβαση πληροφοριών εκφράζοντας τη διαφωνία σας μέσω του προαναφερθέντος διαύλου επικοινωνίας. Σε περίπτωση παραβίασης νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβιβαστούν στις νομικές αρχές, εφόσον υποβληθεί ρητό και αιτιολογημένο αίτημα. Εάν ορισμένα στοιχεία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του δικτυακού τόπου, ο Εκδότης θα αναφέρει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα τους στο στάδιο εισαγωγής των πληροφοριών.

Σε περίπτωση προβλήματος, εάν ο Εκδότης δεν μπορεί να απαντήσει στο θέμα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil).
 

COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διάφορα cookies για τη βελτίωση της διαδραστικότητας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Τα cookies αυτού του ιστότοπου είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου: αυτά τα cookies επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργία του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε και να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ωστόσο ενδέχεται να υποβαθμιστεί η εμπειρία χρήσης σας.
 
Όνομα Cookie Σκοπός Χρόνος αποθήκευσης
CookiePreferences-agricharisma.eu Να θυμάστε τις προτιμήσεις σας στα cookies 12 μήνες
Pll-language Θυμηθείτε τη γλώσσα που επιλέξατε για αυτόν τον ιστότοπο 12 μήνες
  Αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούν cookies τρίτων που τοποθετούνται απευθείας από αυτές τις υπηρεσίες. Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά το speakerprokect. eu, ένα banner προτιμήσεων cookie σας ενημερώνει για την παρουσία αυτών των cookies και σας καλεί να δηλώσετε την επιλογή σας. Αυτά τα cookies αρχειοθετούνται μόνο αν τα αποδεχτείτε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε και να ρυθμίσετε τα cookies σας ώστε να τα αποδέχεστε ή να τα απορρίπτετε πηγαίνοντας στο banner “προτιμήσεις cookies” στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του ιστότοπου. Μπορείτε να δηλώσετε την προτίμησή σας συνολικά για τον ιστότοπο.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.